Ia tidak pernah berlaku untuk kebanyakan penjudi tentu saja, memandangkan kemenangan yang mengubah hidup tidak begitu biasa. Malah hanya sedikit kemungkinan menjadi kaya sudah cukup bagi banyak orang untuk terus bertaruh atau bermain sekalipun. Ini cukup adil, sebagai kemenangan besar boleh berlaku kepada sesiapa sahaja.…We have been dependable t… Read More